בדיחה קצרה בערבית

סרטון קצר ו"לא רשמי" בו אנו מלמדים בדיחה קצרה בערבית!