בשיעור זה, בו תלמיד בשם איתי הולך לשיעור פרטי, אנו נלמד את נטיית הפועל בהווה ועתיד. לא ניתן להגזים בחשיבות הנושא הזה, שכן הוא נמצא כמעט בכל משפט ומשפט בערבית המדוברת. בנוסף, אנו לומדים בשיעור נושא מרכזי ביותר - "המושא הישיר". 
אל תשכחו לצפות בשיעור תוך צפייה בטבלת הפעלים וברשימת הפעלים שצירפנו לה. 

שיעור  12

נטיית הפועל בהווה ועתיד