הפועל בערבית - טבלאות והטיות

טבלאות הפעלים בצורת עבר

syntax-binian2_10
syntax-binian1
בניין 1
 כל הגזרות
בניין 2-10
גזרת השלמים

 

טבלאות הפעלים בצורת תִילוּי (צורת הווה / עתיד, ללא הקידומות)

דפים נוספים

syntax-binian1_all
בניין 1
 כל הגזרות
syntax-binian2_10
בניין 2-10
גזרת השלמים

 

syntax-binian2_10
צורת המַצְדַר