שם מתרגל שיחה עם רג'אא

תמליל השיחה להאזנה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12