בשיעור זה תוכלו לתרגל את מה שלמדתם בשיעור הקודם! זוכרים שבשיעור 12 למדנו את כל נטיית הפועל בהווה-עתיד? עכשיו יש לנו בחור, שמגיע לראות דירה שאולי הוא יגור בה, וגם הוא וגם הדייר שמראה לו את הדירה משתמשים בהרבה פעלים בצורת הווה-עתיד! אז אולי השניים לא יגורו ביחד בסוף, אבל לפחות אתם תלמדו הרבה מהשיחה ביניהם! כאן נעשה לכם גם סדר בכל הקידומות של ההווה-עתיד. אז שווה לראות, עכשיו או בעתיד. 

שיעור  13
בודקים דירה