בשיעור השלישי תוכלו ללמוד את האותיות בערבית לפי השיטה של מדרסה. כאן נלמד אתכם/ן את התעתיק שאנחנו משתמשים בו בשביל ללמוד בצורה פשוטה וקלה, ונבדיל בין האותיות בספרותית ומדוברת. מומלץ לצפייה בכל רמה!

שיעור  3
האותיות בשפה הערבית