שיעורים קצרים

lesson 4 a מדרסה שיעור רביעי חלק א'
lesson 4 a מדרסה שיעור רביעי חלק א'
lesson 4 a מדרסה שיעור רביעי חלק א'
lesson 4 a מדרסה שיעור רביעי חלק א'
lesson 4 a מדרסה שיעור רביעי חלק א'
lesson 4 a מדרסה שיעור רביעי חלק א'

בדיחות 

lesson 4 a מדרסה שיעור רביעי חלק א'
lesson 4 a מדרסה שיעור רביעי חלק א'